Логічне мислення дошкільнят: на що звернути увагу в старшому дошкільному віці?

Логічне мислення дошкільнят: на що звернути увагу в старшому дошкільному віці?

Зміст

 • 1 Які логічні операції доступні для дитячого сприйняття?
 • 2 Приклади завдань
 • 3 СКАЧАТЬ зошит «Розвиваємо мислення» БЕЗКОШТОВНО
 • 4 СКАЧАТЬ зошит «Розвиваємо сприйняття» БЕЗКОШТОВНО
 • 5 СКАЧАТЬ зошит «Вивчаємо пори року» БЕЗКОШТОВНО

Безумовно, розвиток логічного мислення дітей є важливим показником загального рівня інтелектуальної підготовки дитини. До кінця дошкільного віку у дітей формуються елементи логічного мислення з опорою на поняття. Саме у старшому дошкільному віці батьки і педагоги повинні звертати увагу на формування у дітей логічних прийомів (операцій) розумової діяльності, а також вміння розуміти і простежувати причинно-наслідкові зв’язки явищ і уміння будувати найпростіші умовиводи на основі причинно-наслідкових зв’язків.

Логічне мислення старшого дошкільника характеризується тим, що мовленнєвий дію здійснюється з опорою на поняття; при цьому дитина в стані продумати план дій, а потім виконати відповідну дію. Тому, говорячи про старшому дошкільному віці, правильно говорити поняттєво-логічне мислення.

Важливим моментом, який визначає успішне формування понятійно-логічного мислення у дітей є навчання дітей елементарних операцій логічного мислення: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, систематизація, сериация.

Які логічні операції доступні для дитячого сприйняття?

Аналіз ? логічний прийом, метод дослідження, розкладання предмета на складові частини, кожна з яких потім окремо досліджується для того, щоб виділені елементи з’єднати з допомогою синтезу-в ціле, збагачене новими знаннями. Аналіз передбачає виділення властивостей об’єкта, виділення об’єкта групи, або виділення групи об’єктів за конкретними властивостями.

Синтез ? логічний прийом, що передбачає поєднання в ціле окремих частин, властивостей на підставі збагачення знань в процесі аналізу.

Завдання на формування вміння виділяти елементи (ознаки) об’єкта, а також їх об’єднання в ціле можна пропонувати і більш молодшим дітям. В роботі також можна використовувати роздатковий матеріал (індивідуальний або демонстраційний) з різними завданнями на виконання аналізу і синтезу. Відзначимо, що найчастіше завдання включає в себе і аналіз, і синтез.

Діяльність, активно формує синтез в дошкільному дитинстві ? це конструювання. Завдання з конструювання мають різний рівень складності, тому слід починати з найбільш простих завдань типу «роби так, як я». Логіка впровадження завдань з конструювання повинна бути такою:

 • Дитина вчиться відтворювати об’єкт, повторюючи за дорослим весь процес конструювання.
 • Дитина вчиться відтворювати об’єкт, повторюючи процес побудови по пам’яті.
 • Самостійне відновлення способу побудови вже готового об’єкта (завдання типу “зроби такий же”).
 • Творчі завдання: завдання даються без зразка, дитина працює за поданням, але повинен дотримуватися заданих параметрів (зроби високий будинок або зроби гараж саме для цієї машини).
 • Сериация ? побудова впорядкованих рядів за ступенем інтенсивності певної ознаки (розмір, колір, кількість елементів тощо) або в певній послідовності. Класичний приклад сериации ? матрьошки, рожева вежа Марії Монтессорі.

  До кінця дошкільного віку дитина може оволодіти такими вміннями, які необхідні для здійснення сериации:

 • Знаходити закономірність розташування об’єктів у ряду по одній ознаці.
 • Впорядковувати об’єкти, розміщені в ряд, за принципом випадковості.
 • Знаходити закономірність розташування об’єктів, впорядкованих за двома або більше ознаками.
 • Порівняння ? це логічний прийом розумових дій, полягає у виявленні подібності та відмінності між ознаками об’єктів (предметів, явищ, груп предметів).

  Під час навчання порівняно дитина опановує такими вміннями:

 • Виділяти ознаки об’єкта на основі співставлення його з іншими об’єктами;
 • Визначати спільні і відмінні ознаки порівнюваних об’єктів;
 • Виділяти важливі і неважливі ознаки об’єкта.
 • Класифікація ? це логічний прийом розумових дій, який передбачає поділ множини об’єктів на групи, класи за якимись ознаками, які виступають основою для класифікації.

  Можна виконувати класифікацію по заданому властивості або пропонувати задачі з самостійним пошуком дітьми основи для класифікації (для старших дошкільників). Наприклад, на столі розкладені картинки з такими зображеннями: зайчик білий без морквини, білий зайчик з морквою, сірий зайчик з морквою і сірий зайчик без морквини. Пропонуючи завдання класифікувати по заданому властивості, дорослий попросить дитини розподілити зайчиків на дві групи за кольором. Колір у даному випадку виступає основою для класифікації. Ці картинки можна буде розподілити і на іншій основі для класифікації — наявність чи відсутність у зайчиків морквини.

  Узагальнення ? характеристика пізнавальних процесів, що полягає у виявленні і фіксації відносно стійких властивостей об’єктів. Це процес розумового об’єднання в одну групу предметів і явищ за їх основними ознаками.

  Приклади завдань

  Логічне мислення дошкільнят: на що звернути увагу в старшому дошкільному віці?

  Логічне мислення дошкільнят: на що звернути увагу в старшому дошкільному віці?

  Логічне мислення дошкільнят: на що звернути увагу в старшому дошкільному віці?

  Логічне мислення дошкільнят: на що звернути увагу в старшому дошкільному віці?

  Для розвитку логічного мислення дітей найчастіше пропонують завдання, які пов’язані з виконанням різних логічних операцій: аналіз, синтез, сериацию, узагальнення, систематизацію. Ці завдання можуть носити як вербальний, так і невербальний характер, супроводжуватися наочністю (картки із зображенням предметів, предмети, об’єкти природи тощо).

  В процесі розвитку логічного мислення дітей дорослі повинні звернути увагу на використання різних дидактичних засобів, що сприяють підвищенню інтересу, уваги дітей, стимулюють їх до навчання. Так цікаві завдання різного рівня складності привертають увагу дітей, активізують мислення, викликають стійкий інтерес до пошуку рішення.

  Розвинуте на достатньому рівні логічне мислення — запорука успішного навчання дитини в школі!

  Сазонова Анастасія.

  СКАЧАТЬ зошит «Розвиваємо мислення» БЕЗКОШТОВНО

  СКАЧАТЬ зошит «Розвиваємо сприйняття» БЕЗКОШТОВНО

  СКАЧАТЬ зошит «Вивчаємо пори року» БЕЗКОШТОВНО

  Настанова - Корисні поради