Псалом 50 ? текст молитви на сучасному російською мовою читати

Псалом 50 ? текст молитви на сучасному російською мовою читати

Цей псалом був складений Давидом для покаяння, після вбивства чоловіка і оволодіти його дружиною.

З цієї причини 50-й псалом називають покаянним.

У всіх православних храмах на богослужіннях читають цей псалом, для того щоб парафіяни могли покаятися у своїх гріхах.

Читаючи цей псалом можна випросити у Господа спокутування всіх гріхів, які ми вчинили (тих гріхів, які ми розуміємо і приймаємо, як гріх).

Нижче Ви зможете прочитати та прослухати псалом

Текст Псалма 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милості твоїй, і по множеству щедрот твоїх очисти беззаконіе моє. Найпаче омый ма від беззаконія мого і від гріха мого очисти мя; яко беззаконіе моє я знаю, і гріх мій передо мною є вийму.

Тобі єдиному согреших і лукаве перед тобою сотворих; яко да оправдишися під словесех твоїх і победиши, внегда судити ти. Се бо, у беззаконіих зачатий я, і в гріхах народила роди мя мати моя. Се бо істину полюбив єси, безвісна й таємне мудрости твоєї явив ми єси. Окропиши ма ісопом, і очищуся; омыеши мя, й паче снега убелюся. Слуху мою дасі радість і веселіе; зрадіють кістки смиренныя.

Відверни лице твоє від гріх моїх і вся беззаконія моя очисти. Серце чисто созижди в мені, Боже, і дух правий обнови в утробі моїй. Не отвержи мене від лиця твого і дха твого святого не отими від мене. Воздаждь мі радість спасенія твого і дхом влчним утверди ма. Навчу беззаконныя шляхом твоїм, і нечестивіи до тебе навернуться. Визволи мене від крові, Боже, Боже спасенія мого; возрадується язик мій правді твоїй. Господи, устне мої отверзеши, і уста моя сповістять хвалу твою.

Яко аще б мав єси жертви, дав бих убт; всесожженія не благоволиши. Жертва Богові дух пригнічений; серце скрушно і смиренно Бог не скине. Ублажи, Господи, благоволеніем твоїм Сіона, і так созиждутся стіни Іерусалимскія; тоді благоволиши жертву правди, возношеніе і всесожегаемая; тоді покладуть на олтарь твій телцы.

ВконтактеFacebookTwitterGoogle+Мій світ

ВконтактеFacebookTwitterGoogle+Мій світ

Настанова - Корисні поради