Зразок платіжного доручення по страховим внескам у 2017 році

Всім привіт!

Тема цієї статті призначена в більшій мірі для бухгалтерів або іп, оскільки мова піде про платіжні доручення. Тим більше, що причини для цього є.

З 1 січня 2017 контроль над внесками здійснює вже ФНС. Соцстрах ж буде займатися тільки внесками по травматизму. У зв’язку з цим змінилися правила заповнення платіжних документів. Крім того, були затверджені для внесків і нові КБК.

Так само треба відзначити, що по травматизму строки сплати внесків за поточний місяць провадяться не пізніше 15-го числа наступного місяця. Якщо, наприклад, 15-е число випадає на вихідний або святковий день, то згідно п. 4 ст. 22 Федерального закону від 24 липня 1998 року № 125-ФЗ, останній строк сплати переноситься на наступний за ним робочий день.

Зразок платіжного доручення по страховим внескам у 2017 році

Зразок платіжки по страховим внескам в 2017 році з новими реквізитами

Нижче наведено зразок бланка платіжного доручення в ФСС у 2017 році, який був затверджений Банком Росії (Положення від 19.06.12 № 383-П). Як правильно заповнити цей бланк розписано в Наказі Мінфіну Росії № 107н.

Зразок платіжного доручення по страховим внескам у 2017 році

Цей зразок для наочності вже заповнений, а що б зручніше було розглянути порядок його заповнення, всі рядки платіжки пронумеровані та виділені зеленим кольором.

Внески, які сплачуються у ФНС:

внески у фіксованому розмірі на обов’язкове пенсійне страхування ІП «за себе»;

внески у фіксованому розмірі на обов’язкове медичне страхування ІП «за себе»;

внески із зарплати працівників на обов’язкове медичне страхування;

внески із зарплати працівників на обов’язкове пенсійне страхування;

внески із зарплати працівників на обов’язкове страхування з тимчасової непрацездатності та материнства.

Зразок платіжного доручення по страховим внескам у 2017 році

Як заповнювати платіжне доручення

Отже, тепер розглянемо по пунктах, як заповнити дане платіжне доручення, що в ньому нового, а що залишилося колишнім.

Як вже говорилося, кожний рядок у платіжці пронумерована. Переходимо до 3 рядку, де заповнюємо номер платіжного доручення. У 4 рядку ставимо дату заповнення повідомлення. При цьому треба врахувати наступне:

— якщо документ подається на паперовому носії, то тоді пишеться дата повністю;

— якщо документ подається в електронному варіанті, то дата записується у форматі кредитної установи. ДД.ММ.РРРР.

У рядку 5, вид платежу, зазначаємо наступне: «терміново», або «телеграфом», або «пошта», або іншої показник, який визначається банком. Можна так само залишити цей пункт порожнім, якщо банк дозволяє.

У рядку 6 вписуємо суму потрібного платежу. Рублі записуються словами, а копійки — цифрами. Причому і рублі і копійки не скорочуються і не округлюються. Якщо сума до оплати ціла і немає копійок, тоді ці копійки можна не фіксувати.

У рядку 7 вписується та ж сума до оплати, але вже цифрами. Рублі відділяються від копійок з знаком тире «–». Якщо ж число ціле, то після нього ставиться знак рівності «=».

Зразок платіжного доручення по страховим внескам у 2017 році

У рядку 8 вводиться назва платника. Якщо платник юридична особа, то назва пишеться повністю, без абревіатур і різних скорочень.

Рядок 9. Тут пишеться рахунок платника, зареєстрованого в банківській установі.

У рядку 10 пишеться назва банку та адреса його розташування.

Рядок 11 містить код, який визначає установа, де обслуговується платник податків і внесків.

У рядку 12 вноситься номера кореспондентського рахунку банку платника податку.

Наступні рядки призначені для внесення реквізитів банку, куди перераховуються кошти.

Рядок 13, у неї вносяться дані банку, куди перераховуються кошти.

Рядок 14 містить ідентифікаційний код установи, яка отримує гроші.

У рядку 15 записується номер коррахунку банку, куди перераховуються внески.

У рядку 16 пишеться повна або скорочена назва підприємства, що одержує кошти. Якщо одержувач ІП, то ПІБ пишеться повністю і вказується правовий статус. Якщо ж це особа фізична, то достатньо вказати ПІБ громадянина.

У рядку 17 вказується номер рахунку фінансової установи, яка одержує гроші.

У рядку 18 постійне значення«01», тобто, воно не змінюється.

Рядок 19 є строком платежу. Якщо банк не прийняв інше рішення, то тут нічого не заповнюється.

20 рядок так само залишається порожньою.

У рядку 21 (черговість платежу) вписується цифра, яка визначає черговість суми до оплати, відповідає законодавчим документам.

Рядок 22. Тут вноситься код класифікатора суми до оплати, внески, або ж відрахування з податків. Цей код складається з 20, так і з 25 цифр. Цей реквізит є у разі, якщо він закріплений одержувачем грошей і відомий платнику податків.

У разі ж , якщо підприємець самостійно вираховує, скільки грошей він повинен перерахувати, тоді користуватися унікальним ідентифікатором не обов’язково. Установа, яка отримує гроші, визначає платежі, на підставі нумерації ІПН, КПП, КБК, ОКАТО. Тому в даному рядку вказуємо код «0».

І запам’ятайте, якщо при фіксації ІПН кредитна установа вимагає додатково написати відомості з кодом, це вважається незаконним.

У рядку 23 поле залишається порожнім. Його заповнювати не потрібно.

Рядок 24. Тут заповнюється мета, з якою здійснюється платіж, а так само його призначення. Крім того, обов’язково вказується назва товарів, робіт, послуг та ін., нумерація і числа, за якими проходять документи, згідно з якими і призначається даний платіж. Це зазвичай угоди, акти, накладні на товар та ін.

Рядок 43 призначена для друку ІП.

У рядку же 44 необхідно проставити підпис уповноваженого працівника організації, керівника або відповідного довіреної особи.

Зразок платіжного доручення по страховим внескам у 2017 році

У рядку 45 ставиться штамп.

Рядок 60 містить ІПН платника, а рядок 61 – ІПН одержувача.

Наступна рядок 62 заповнюється працівником банку, де він ставить дату подання повідомлення у фінансовий заклад, що відноситься до платника.

У рядку 71 стоїть дата, коли гроші списуються з подружжя платника податків.

Рядок 101 призначена для внесення статусу платника.

Нижче показаний оновлений на 2017 рік перелік статусів платників.

01 — Платник податків (платник зборів) – юридична особа

02 — Податковий агент

06 — Учасник зовнішньоекономічної діяльності – юридична особа

08 — Організація (індивідуальний підприємець), яка перераховує в бюджет інші обов’язкові платежі

09 — Платник податків (платник зборів) – індивідуальний підприємець

10 — Платник податків (платник зборів) – нотаріус, який займається приватною практикою

11 — Платник податків (платник зборів) – адвокат, що заснував адвокатський кабінет

12 — Платник податків (платник зборів) – голова селянського (фермерського) господарства

13 — Платник податків (платник зборів) – інша фізична особа – клієнт банку (власник рахунку)

14 — Платник податку, який виробляє виплати фізичним особам

16 — Учасник зовнішньоекономічної діяльності – фізична особа

17 — Учасник зовнішньоекономічної діяльності – індивідуальний підприємець

18 — Платник митних платежів, не є декларантом, на яку законодавством україни покладено обов’язок зі сплати митних платежів

19 — Організації та їх філії, які утримали кошти із зарплати (доходу) боржника – фізичної особи в рахунок погашення заборгованості по платежах до бюджету на підставі виконавчого документа

21 — Відповідальний учасник консолідованої групи платників податків

22 — Учасник консолідованої групи платників податків

24 — Платник – фізична особа, яка перераховує в бюджет інші обов’язкові платежі

26 — Засновники (учасники) боржника, власники майна боржника – унітарного підприємства або треті особи, які склали розпорядження про переказ грошових коштів на погашення вимог до боржника по сплаті обов’язкових платежів, включених до реєстру вимог кредиторів, у ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство

27 — Кредитні організації (філії кредитних організацій), склали розпорядження про переказ грошових коштів, перерахованих з бюджетної системи, не зарахованих одержувачу і підлягають поверненню в бюджетну систему

28 — Законний або уповноважений представник платника податків

29 — Інші організації

30 — Інші фізичні особи

Наступна рядок 102. Тут пишеться КПП платника внесків і податків. КПП складається з 9 цифр, перші з яких – нулі. А у рядку 103 так само пишеться КПП, але вже одержувача коштів.

У рядку 104 вказується показник КБК, що складається з 20 послідовних цифр.

У рядку 105 вказується код ОКТМО – 8 або 11 цифр, вони можуть бути записані в податковій декларації.

У рядку 106 пишеться підставу платежу. Воно виражається показником з двох знаків і має наступні значення:

ТП – платіж поточного року, коли немає порушення строку;

ЗД – заповнюється при добровільному погашення заборгованості минулого податкового періоду;

ТР – вимога податкового органу;

РС – погашення розстроченої заборгованості, що здійснюється відповідно до графіка;

РТ– заповнюється при погашення реструктурируемой заборгованості;

ВУ – заповнюється при сплаті погашення відстроченої заборгованості за введення зовнішнього управління;

ВІД – погашення відстроченої заборгованості;

АП – погашення заборгованості згідно з актом перевірки;

ПР – заповнюється при сплаті в рахунок погашення заборгованостей, припинених до стягнення;

АР – заборгованість, що підлягає сплаті за виконавчим документом.

Як розрахувати ТП:

1 у першому кварталі поточного періоду ТП дорівнює сумі щомісячного авансового платежу, що підлягає сплаті за останні три місяці попереднього податкового періоду:

2 у другому кварталі до оплати приймається одна третина суми авансової виплати, обчисленої за перший звітний період;

3 у третьому кварталі в поле 106 показник ТП дорівнює одна третини різниці між сумами авансового платежу, розрахованої за підсумками півріччя і розрахованого за підсумками першого кварталу;

4 у четвертому кварталі — одна третина різниці між сумами авансового платежу, розрахованої за підсумками дев’яти місяців і за підсумками півріччя.

При цьому, якщо показник до оплати негативна або дорівнює нулю, то у відповідному кварталі в поле 106 виплат не здійснюється.

Рядок 107 призначена для оплати страхових внесків помісячно. При цьому, схема заповнення виглядає наступним чином: «МС.XX.2017», де XX — місяць, за який провадиться оплата страхових внесків. Перші літери визначають періодичність внесення платежу. Таких показників чотири:

МС — місячна регулярність;

КВ — квартальна;

ПЛ — піврічна;

ДП — річна.

Рядок 107 заповнюється у відповідності з призначенням платежу:

якщо сплачуються податки, фіксується податковий період, наприклад, МС 02.2014;

якщо вносяться внески по митних платежах, вказується код ідентифікації митного підрозділу;

якщо потрібно внести гроші відносно інших внесків, пишеться «0».

Рядок 108 «Номер документа» призначена для оплати страхових внесків помісячно, тут ставиться цифра «0».

Рядок 109 «Дата документа» призначена для оплати страхових внесків помісячно і тут теж ставиться цифра «0».

Рядок 110 «Тип платежу» — ставиться «0».

Нові кбк по страховим внескам з 2017 року

З 1 січня 2017 року змінилися і коди бюджетної класифікації, або КБК. Ці зміни відображені в Наказі Мінфіну від 7 грудня 2016 р. N 230н.

Необхідність КБК полягає в упорядкуванні надходження грошей до бюджету та їх витрачання. З допомогою цих кодів групуються бюджетні кошти, включаючи податки і страхові внески.

Для прикладу.

Всі надходження податку на доходи фізичних осіб поділяються на такі групи:

ПДФО, нарахований податковими агентами;

ПДФО, нарахований підприємцями та іншими «приватниками»;

ПДФО у вигляді фіксованих авансових платежів з доходів нерезидентів та ін.

Для кожної з цих груп призначається окремий код бюджетної класифікації.

Нижче наведено список нових КБК.

 • Внески за працівників
 • Пенсійні внески 182 1 02 02010 06 1010 160

  Пені 182 1 02 02010 06 2110 160

  Штрафи 182 1 02 02010 06 3010 160

  Внески на обов’язкове медичне страхування 182 1 02 02101 08 1013 160

  Пені 182 1 02 02101 08 2013 160

  Штрафи 182 1 02 02101 08 3013 160

  Внески на обов’язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та материнства

  182 1 02 02090 07 1010 160

  Пені 182 1 02 02090 07 2110 160

  Штрафи 182 1 02 02090 07 3010 160

  Внески на обов’язкове соціальне страхування

  на випадок травматизму 393 1 02 02050 07 1000 160

  Пені 393 1 02 02050 07 2100 160

  Штрафи 393 1 02 02050 07 3000 160

  Додаткові пенсійні внески за застрахованих осіб за списком 1*

  182 1 02 02131 06 1010 160, якщо тариф не залежить від спецоценки

  182 1 02 02131 06 1020 160, якщо тариф залежить від спецоценки

  Пені 182 1 02 02131 06 2100 160

  Штрафи 182 1 02 02131 06 3000 160

  Додаткові пенсійні внески за застрахованих осіб за списком 2

  182 1 02 02132 06 1010 160, якщо тариф не залежить від спецоценки

  182 1 02 02132 06 1020 160, якщо тариф залежить від спецоценки

  Пені 182 1 02 02132 06 2100 160

  Штрафи 182 1 02 02132 06 3000 160

 • Внески ІП з МРОТ
 • Пенсійні внески (фіксований платіж) 182 1 02 02140 06 1110 160

  Пені 182 1 02 02140 06 2110 160

  Штрафи 182 1 02 02140 06 3010 160

  Внески на обов’язкове медичне страхування (фіксований платіж)

  182 1 02 02103 08 1013 160

  Пені 182 1 02 02103 08 2013 160

  Штрафи 182 1 02 02103 08 3013 160

 • Внески ІП з доходів 1%
 • Пенсійні внески з доходів 182 1 02 02140 06 1200 160

  Пені 182 1 02 02140 06 2100 160

  Штрафи 182 1 02 02140 06 3000 160

  Зразок платіжного доручення по страховим внескам у 2017 році

  І насамкінець – про строки сплати внесків.

  Ці терміни сплати за працівників залишився колишнім. Оплата проводиться 15 числа місяця, наступного за місяцем нарахування зарплати. Наприклад, за січень оплата проводиться 15 лютого і т. д. Якщо випадає вихідний або свято, то терміни оплати автоматично переносяться на найближчий робочий день.

  Оцініть статтю
  Настанова - Корисні поради
  ×
  Тисни «Подобається», щоб читати нас на Facebook
  Спасибі, я вже з Вами!